PREDPREDAJ

Vzhľadom na obmedzenú kapacitu festivalu a prípravu jedál z čerstvých surovín, vstupenky sa predávajú len v predpredaji.